Do výzkumu ICT zařízení a služeb šlo 23 miliard korun

 

3. prosince 2021

Význam investic do nových digitálních technologií a služeb v Česku výrazně stoupá. Za posledních pět let se výdaje do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií a služeb téměř zdvojnásobily na 22 975 mil. Kč v roce 2020.

S tím, jak se část zaměstnanců přesunula do online prostoru, vzrostla na pracovním trhu potřeba specialistů v ICT oborech. Podle nejnovějších údajů pracuje v Česku jako ICT odborník již 210 tisíc osob a jejich podíl na zaměstnané populaci se pohybuje okolo evropského průměru, tedy 4 %. Nejvyšší, téměř 8%, je zastoupení těchto odborníků ve Finsku a Švédsku.

„Ve všech zemích EU převažují mezi ICT odborníky muži nad ženami. V Česku je však tento rozdíl s poměrem devět ku jedné ve prospěch mužů vůbec nejmarkantnější. Ve Finsku a Švédsku, ale i v celounijním průměru, je přitom podíl žen mezi ICT odborníky přibližně dvacetiprocentní,“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

V roce 2020 bylo v Česku na výzkum a vývoj ICT vynaloženo 23 miliard korun, téměř dvakrát více než před pěti lety. V minulém roce se tato oblast podílela již z jedné pětiny na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku „Na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších ICT služeb šlo v roce 2020 více než 16 miliard korun, 7 miliard pak směřovalo do této činnosti v oblasti vývoje ICT zařízení a elektronických součástek,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Vývoz počítačových služeb a softwaru z Česka meziročně vzrostl o 11 % z 91 mld. Kč v roce 2019 na rekordních 101 mld. Kč v roce minulém. Na celkovém vývozu služeb z Česka se tyto služby v roce 2020 podílely již ze 17 % v porovnání s 10 % podílem v roce 2015.

ICT obory na vysokých školách v Česku studovalo v roce 2020 téměř 22 tisíc osob. Na populaci všech vysokoškoláků se tito studenti podíleli 7,2 %. Mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů dlouhodobě narůstá zastoupení žen a také zastoupení cizinců. Zatímco v roce 2010 tvořily studentky ICT oborů pouze 12 %, v roce 2020 se jednalo o 17 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů vzrostla v loňském roce meziročně o 6,5 % a poprvé překonala hranici 70 tisíc korun. Byla tak o 32 tisíc vyšší než průměrná mzda ostatních zaměstnanců v Česku.

Více informací přináší aktuální publikace ČSÚ Digitální ekonomika v číslech 2021.

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz211203_do_vyzkumu_ict_zarizeni_a_sluzeb_slo_23_miliard_korun.docx
  • Vyjádření Evy Myškové Skarlandtové, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Martina Many, ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)