Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2019

 
Kód: 130157-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Michaela Němečková
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Celá publikace (2,9 MB) PDF
Úvod PDF
1. Počet obyvatel a věkové složení PDF
2. Sňatečnost PDF
3. Rozvodovost PDF
4. Porodnost a plodnost PDF
5. Potratovost PDF
6. Úmrtnost PDF
7. Migrace PDF
Příloha PDF
Zdroje dat PDF
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2019  |  2018
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.