Bytová výstavba v Karlovarském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Graf 1. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 2. Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 3. Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Graf 4. Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 5. Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Graf 6. Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 7. Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 8. Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba v Karlovarském kraji a jeho okresech podle fází
Graf 13. Zahájené byty v Karlovarském kraji PNG
Graf 14. Zahájené byty podle druhu výstavby v Karlovarském kraji PNG
Graf 15. Zahájené a dokončené byty v Karlovarském kraji PNG
Graf 16. Dokončené byty v Karlovarském kraji PNG
Graf 17. Dokončené byty podle druhu výstavby v Karlovarském kraji PNG
Graf 18 Zahájené byty podle druhu výstavby v Karlovarském kraji PNG
Graf 19. Intenzita zahájené bytové výstavby v okresech Karlovarského kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Graf 20. Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Karlovarského kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Graf 21. Dokončené byty podle druhu výstavby v Karlovarském kraji PNG
Graf 22. Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Karlovarského kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Karlovarském kraji
Graf 23. Dokončené bytové domy podle počtu bytů v Karlovarském kraji PNG
Graf 24. Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Karlovarském kraji PNG
Graf 25. Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Karlovarském kraji PNG
Graf 26. Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v Karlovarském kraji (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Graf 27. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v Karlovarském kraji PNG
Graf 28. Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v Karlovarském kraji PNG
Graf 29. Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v Karlovarském kraji PNG
Graf 30. Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Karlovarském kraji PNG
Graf 31. Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Karlovarském kraji PNG
Graf 32. Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Karlovarském kraji PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Karlovarském kraji
Graf 33. Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Karlovarského kraje PNG
Graf 34. Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných (RD) a bytových domech (BD) ve správních obvodech ORP Karlovarského kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 35. Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Karlovarském kraji PNG
Graf 36. Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Karlovarském kraji PNG
Graf 37. Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Karlovarském kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Karlovarském kraji
Graf 38. Průměrné kupní ceny rodinných a bytových domů v Karlovarském kraji PNG
Graf 39. Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG
Graf 40. Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v okresech Karlovarského kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG
Další grafy
Následující grafy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Graf 9. Zahájené byty podle krajů PNG
Graf 10. Dokončené byty podle krajů PNG
Graf 11. Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v České republice PNG
Graf 12. Dokončené domy podle energetické náročnosti budovy v České republice PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.