Během voleb nabízí ČSÚ vyhrazené připojení pro média

 

26. července 2018

Český statistický úřad bude výsledky říjnových voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR průběžně zveřejňovat na webu volby.cz. Zároveň poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům.


Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí od okrskových volebních komisí, tj. v sobotu 6. října 2018 po 14. hodině (případně 13. října 2018 pro 2. kolo voleb do Senátu PČR).

Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML) zřídí ČSÚ v průběhu voleb vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků. Média mohou žádat o registraci prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu olga.fabianova@czso.cz.

Součástí žádosti musí být seznam konkrétních IP adres, z nichž bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá mediální organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit a využít nejvýše pět IP adres. Pro testování je možné specifikovat dalších maximálně pět IP adres, které však budou v době reálného zpracování odpojeny. Žádosti lze zasílat nejpozději do středy 19. září 2018. Pozdější žádosti nebudou akceptovány. ČSÚ si současně vyhrazuje právo nevyhovět žádosti bez uvedení důvodu.

Přidělení přístupu vyhrazenou formou i následné stahování XML dat je bezplatné. Podmínkou pro využívání těchto dat je uvedení ČSÚ jako zdroje.

Termín technické schůzky, na které se s řádně zaregistrovanými zájemci z řad médií dojednají další technické podrobnosti, bude včas oznámen.

Zástupci hromadných sdělovacích prostředků rovněž mohou žádat ČSÚ o vydání povolení k přítomnosti na přebíracích místech. Žádosti lze podávat do 19. září 2018. Podrobnosti zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pritomnost-hromadnych-sdelovacich-prostredku-na-prebiracich-mistech-csu.

 

Kontakty

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz
Twitter @statistickyurad
Olga Fabiánová
oddělení technologie zjišťování ČSÚ
T 274 052 013 | M 607 714 550
E olga.fabianova@czso.cz

 

  • csu_tz180726_behem_voleb_nabizi_csu_vyhrazene_pripojeni_pro_media.docx