Anketa o využití informačních systémů a způsobech sběru dat

 

Český statistický úřad v současné době realizuje Anketu o využití informačních systémů a způsobech sběru dat, která je součástí grantu „LFS 2023 module – Improvements of Labour Market statistics collected from Businesses (LMB)“ v programu Eurostatu „Single Market ProgrammeEuropean Statistics (SMP ESS)“. Cílem je zjistit možnosti/alternativy pro úpravu způsobu získávání dat od našich respondentů.

ČSÚ si je vědom, že vyplňování statistických výkazů může být pro respondenty náročné. Proto trvale usiluje o snižování jejich zátěže například snahou o maximální digitalizaci sběru dat u podniků, využíváním nových, alternativních zdrojů dat v podobě získávání a přenosu potřebných údajů přímo z podnikových informačních systémů nebo formou integrace výkaznictví přímo s podnikovými informačními systémy.

Jak již bylo zmíněno, záměrem ČSÚ je umožnit respondentům vybraných statistických výkazů předávání požadovaných dat přímo z jejich podnikových informačních systémů. S využitím nástrojů webových služeb bude moci Váš mzdový software bezpečně zasílat výkazy z oblasti práce a mezd na zabezpečená datová úložiště ČSÚ, bez nutnosti vyplňování dat ve výkazu. Další možností bude vytvoření datového souboru příslušného výkazu ve Vašem mzdovém programu a jeho nahrání na připravovaný internetový portál respondenta. Tento portál bude obsahovat přehled historie zpracování Vašich výkazů, souhrn jejich kontrol a další potřebné a užitečné informace, týkající se komunikace s ČSÚ.

Chtěli bychom zjistit, jak pro Vás vyplňování výkazu dále zjednodušit a současně Vám nabídnout možnost přímého přenosu dat. Vzhledem k tomu, že připravované změny se týkají přímo Vás, podělte se prosím s námi o Vaše zkušenosti při vyplňování výkazů z oblasti práce a mezd (Práce 2-04 a ÚNP 4-01) a o Vaši představu, jak by vyplnění výkazů či předávání dat mělo z Vašeho pohledu vypadat v blízké budoucnosti.

Účast v anketě je dobrovolná, přesto Vás prosíme o spolupráci a zodpovězení všech kladených otázek. Vaše zkušenosti a návrhy jsou klíčové pro další pozitivní změny ve způsobu sběru vstupních dat od našich respondentů, tedy přímo od Vás.

Kliknutím na odkaz ankety souhlasíte s účastí v anketě a budete dále přesměrováni na stránky provozovatele elektronického formuláře. Formulář je vytvořen v nástroji Google Forms. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou zcela důvěrné a budou využity pouze pro účely tohoto průzkumu. Při zpracování Vašich odpovědí budou dodrženy všechny zákonné požadavky na ochranu osobních údajů*.

Varianta ankety se liší podle způsobu vyplňování výkazů z oblasti práce a mezd, tedy konkrétně podle toho, jak vyplňujete výkazy Práce 2-04 / ÚNP 4-01:

Vyplnění ankety potrvá přibližně 15 - 20 minut.

Anketu, prosím, vyplňte do 14 dní po jejím obdržení.

Případné dotazy k anketě můžete zaslat na e-mailovou adresu respondenti@czso.cz. Rádi Vám je zodpovíme.

Dovolte, abychom Vám předem poděkovali za Váš čas, podporu a spolupráci.

 

* Poskytovatelem nástroje Google Forms je společnost Google Ireland Limited, která jako samostatný správce osobních údajů využívá unikátních síťových identifikátorů primárně pro účely zpracování odpovědí a zprostředkování výsledků ankety.

Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Informace k využití souborů cookies najdete na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies

Informace o zpracování osobních údajů při pořádání soutěží a anket ČSÚ najdete na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pri-poradani-soutezi-a-anket

 

 

  • grant_text_pro_web_csu_google_final_novy.docx