Aktualizace metodiky pro zachycení zahraničního obchodu se zemním plynem

 

3. března 2017

Český statistický úřad přijal aktualizaci metodiky pro zachycení zahraničního obchodu se zemním plynem. Umožní zachovat vysokou vypovídací hodnotu těchto statistických údajů.


Aktualizovaný model vychází z metodiky Eurostatu v oblasti Intrastatu a Extrastatu pro zvláštní komodity. Ke zvýšení kvality dat o obchodu se zemním plynem budou nově využívány i další zdroje. Kromě dat získaných z Extrastatu a od jednotek povinných vykazovat v Intrastatu budou využívána např. i data statistiky energetiky. Na základě množstevních hodnot zemního plynu změřených na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy v České republice budou do zpracování vkládána doplňující data.

Model bude poprvé aplikován ve výstupech obsahujících data za rok 2016. V produktech s údaji za roky 2014 a 2015 se informace o dopadu upravené metodiky v hodnotách zahraničního obchodu zbožím objeví ve formě poznámky v časových řadách.

První data zpracovaná v souladu s aktualizovanou metodikou budou publikována 9. března 2017 v 9:00 v Rychlé informaci za leden 2017. Blíže se této tematice budeme věnovat v článku, který vyjde příští týden v rámci časopisu Statistika&My.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz170303_aktualizace_metodiky_pro_zachyceni_zahranicniho_obchodu_se_zemnim_plynem.docx