9. Žádosti o informace a odpovědi na již zaslané dotazy - zákon 106/99 Sb.

 

Základní informace o úřadu jsou k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu a na úředních deskách.

Další informace o úřadu poskytuje odbor informačních služeb, Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82, tel. 274 052 304, fax: 274 054 070, e-mail: infoservis@czso.cz , v krajských pracovištích útvar informačních služeb.

Informace podle zákona 106/99 Sb. jsou poskytovány v rozsahu určeném zákonem a Směrnicí č. 12/2012 předsedkyně Českého statistického úřadu k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dle platného Ceníku. Tištěné informace lze poskytovat žadatelům za cenu kopírovacích prací. Očekávanou cenu informace poskytovatel žadateli předem sdělí.

Statistické informace se poskytují podle zákona č. 89/1995 Sb., nikoliv podle zákona č. 106/1999 Sb.