Informační služby - krajské správy ČSÚ

 

Informační služby na regionálních pracovištích kontaktujte prosím přednostně prostřednictvím kontaktních e-mailů nebo telefonů.


Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Oddělení informačních služeb
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Mgr. Jana Podhorská, Ing Martina Kuřitková
tel.: 737 280 502, e-mail: infoservispraha@czso.cz
 

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Oddělení informačních služeb

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Bc. Ondřej Junášek, Ing. Pavel Hájek             
tel.: 274 054 175, e-mail: infoservisstc@czso.cz
www.stredocesky.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Oddělení informačních služeb a správy registrů

Žižkova 1, 370 77 České Budějovice
Ing. Petra Dolejšová, Ing. Irena Votrubová
tel.: 386 718 440, 386 718 450, e-mail: infoserviscb@czso.cz
www.cbudejovice.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Plzni
Oddělení informačních služeb
a správy registrů
Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň
Mgr. Tereza Mildorfová, Ing. Lenka Hamouzová
tel.:  377 612 108, 377 612 145, e-mail: infoservisplzen@czso.cz
www.plzen.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Oddělení informačních služeb

Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Martina Soukupová, Ing. Iveta Šedá
tel.: 353 114 525, 353 114 529, e-mail: infoserviskv@czso.cz
www.kvary.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Oddělení informačních služeb
a správy registrů
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem
Alena Beutlerová, Ing. Monika Raušerová
tel.: 472 706 176, 472 706 121, e-mail: infoservisul@czso.cz
www.ustinadlabem.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb

nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec
Ing. Ondřej Beneš, Ing. Hana Koťátková
tel.: 485 238 811, e-mail: infoservislbc@czso.cz
www.liberec.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Oddělení informačních služeb
a správy registrů
Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové
Ing. Věra Varmužová, Mgr. Jana Bečvářová
tel.: 495 762 322, 495 762 317, e-mail: infoservishk@czso.cz
www.hradeckralove.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
Oddělení informačních služeb

V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Ing. Hedvika Fialová, Mgr. Klára Vávrová
tel.: 466 743 480, 466 743 418, e-mail: infoservispa@czso.cz
www.pardubice.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Oddělení informačních služeb

Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava
Ing. Vlastislav Valda, Ing. Jiří Teplý
tel.: 567 109 062, 567 109 073, e-mail: infoservisvys@czso.cz
www.jihlava.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Brně
Oddělení informačních služeb

Jezuitská 2, 601 59 Brno
Mgr. Tomáš Svozil, Bc. Zuzana Švehlíková
tel.: 542 528 115,  542 528 200, e-mail: infoservisbrno@czso.cz
www.brno.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Oddělení informačních služeb

Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc
Ing. Jarmila Benešová, Ing. Joanna Pozdíšková
tel.: 585 731 516, 585 731 511, e-mail: infoservisolom@czso.cz
www.olomouc.czso.cz

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Oddělení informačních služeb

tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín
Ing. Hana Stryjová
tel.: 577 004 932, e-mail: infoservis-zl@czso.cz
www.zlin.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Oddělení informačních služeb
a správy registrů
Repinova 17, 702 03 Ostrava
Bc. Miroslava Dospivová, Ing. Taťana Glozygová
tel.: 595 131 223, 595 131 230, e-mail: infoservis_ov@czso.cz
www.ostrava.czso.cz