Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2009 - 2010


Bezpečnost informačního systému
Tab. 68 Podniky s formálně definovanou bezpečnostní politikou informačního systému Excel PDF
Tab. 69 Podniky s politikou bezpečnosti provozu IS pokrývající riziko zničení či poškození dat Excel PDF
Tab. 70 Podniky s politikou bezpečnosti provozu IS pokrývající riziko prozrazení důvěrných dat Excel PDF
Tab. 71 Podniky s politikou bezpečnosti provozu IS pokrývající riziko znepřístupnění služeb IS Excel PDF
Tab. 72 Podniky zajišťující povinné školení zaměstnanců o povinnostech ohledně bezpečnosti provozu IS Excel PDF
Tab. 73 Podniky, jejichž bezpečnost provozu IS narušila nedostupnost služeb IS, ztráta či poškození dat kvůli selhání HW či SW Excel PDF
Tab. 74 Podniky, jejichž bezpečnost provozu IS narušila nedostupnost služeb IS kvůli útoku zvenčí Excel PDF
Tab. 75 Podniky, jejichž bezpečnost provozu IS ovlivnilo odtajnění dat kvůli vniknutí do systému, pharmingu či phishingu Excel PDF
Tab. 76 Podniky, jejichž bezpečnost provozu IS narušilo odtajnění důvěrných dat zaměstnanci (úmyslné či neúmyslné) Excel PDF
Tab. 77 Podniky používající identifikaci a ověření uživatele pomocí hardwar. prostředku pro zajištění vnitřní bezpečnosti IS Excel PDF
Tab. 78 Podniky používající identifikaci a ověření uživatele pomocí biometrických prvků pro zajištění vnitřní bezpečnosti IS Excel PDF
Tab. 79 Podniky používající kvalifikovaný certifikát pro elektronickou autorizaci dokumentů (elektronický podpis) Excel PDF
Tab. 80 Podniky využívající outsourcing pro zajištění bezpečnosti informačního systému Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.