Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2009 - 2010

 
Kód: w-9702-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis


METODOLOGICKÝ ÚVOD
Metodologický úvod Word PDF
Základní údaje o šetření
Výběrový soubor
Sledované ukazatele

ANALYTICKÁ ČÁST
1. Firemní počítačová síť Word PDF
2. Internet a jeho využití Word PDF
3. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě Word PDF
4. Webové stránky a jejich využití Word PDF
5. Zaměstnanci a informační technologie Word PDF
6. Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – vnitřní integrace podnikových procesů Word PDF
7. Elektronická výměna dat mezi podniky Word PDF
8. Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů Word PDF
9. Elektronický nákup Word PDF
10. Elektronický prodej Word PDF
11. Bezpečnost informačního systému Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Údaje o základním souboru
Firemní počítačová síť
Internet a jeho využití
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Webové stránky a jejich využití
Zaměstnanci a informační technologie
Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – vnitřní integrace podnikových procesů
Elektronická výměna dat mezi podniky
Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Elektronický obchod
Bezpečnost informačního systému

POUŽITÁ TERMINOLOGIE

DOTAZNÍK
Celá publikace (2,8 MB) PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.