Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2010


Činnosti prováděné prostřednictvím internetu
Tabulka 20 Komunikace prostřednictvím internetu v posledních 3 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 21 Vyhledávání informací prostřednictvím internetu v posledních 3 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 22 Využívání vybraných on-line služeb v posledních 3 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 23 Použití internetu pro účely vzdělávání v posledních 3 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 24 Internet a zábava (použití v posledních 3 měsících pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 25 Použití internetu v posledních 12 měsících pro soukromé účely — kontakt s úřady, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.