Ukazatele výzkumu a vývoje - 2012


3. Výzkumní pracovníci
Celkový počet výzkumných pracovníků v jednotlivých sektorech
Tab. 45 Výzkumní pracovníci - základní údaje Excel PDF
Tab. 46 Výzkumní pracovníci podle sektorů provádění Excel PDF
Tab. 47 Výzkumní pracovníci podle pohlaví Excel PDF
Tab. 48 Výzkumní pracovníci podle dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 49 Výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 50 Výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 51 Výzkumní pracovníci podle převažující ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 52 Výzkumní pracovníci podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 53 Výzkumní pracovníci podle vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Tab. 54 Výzkumní pracovníci podle krajů ČR Excel PDF
Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru
Tab. 55 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a pohlaví Excel PDF
Tab. 56 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 57 Výzkumní pracovníci v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 58 Přepočtený počet výzkumných pracovníků v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 59 Přepočtený počet výzkumných pracovníků v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském (veřejném) sektoru
Tab. 60 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a vědních oblastí Excel PDF
Tab. 61 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a vědních oblastí Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.