Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


6. Vyhledávání vybraných informací na internetu
Text: Vyhledávání vybraných informací na internetu PDF
Tab. 6.1 Osoby v ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2020 Excel PDF
Tab. 6.2 Osoby v ČR vyhledávající na internetu informace o zdraví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 6.3 Osoby v krajích ČR vyhledávající na internetu informace o zdraví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 6.4 Osoby v zemích EU vyhledávající na internetu vybrané informace, 2019 Excel PDF
Tab. 6.5 Osoby v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zboží a službách, 2019 Excel PDF
Tab. 6.6 Osoby v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zdraví, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.