Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo - 2001


DOMÁCNOSTI
Tab. 39 Složení domácností podle velikostních skupin obcí a podle hlavních charakteristik Excel PDF
Tab. 40 Cenzové domácnosti podle druhu domácnosti a podle způsobu ubytování a spolubydlících jednotlivců, cenzové domácnosti spolubydlící podle vztahu osoby v jejich čele k uživateli bytu Excel PDF
Tab. 41 Cenzové domácnosti podle počtu členů a podle druhu domácnosti a počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 42 Vícečlenné cenzové domácnosti podle druhu domácnosti a počtu členů a podle pohlaví a věku osoby v čele cenzové domácnosti Excel PDF
Tab. 43 Cenzové domácnosti rodinné podle počtu závislých dětí a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele cenzové domácnosti a druhu cenzové domácnosti Excel PDF
Tab. 44 Cenzové domácnosti rodinné podle počtu závislých dětí a podle národnosti osoby v čele cenzové domácnosti a druhu cenzové domácnosti Excel PDF
Tab. 45 Cenzové domácnosti rodinné podle druhu domácnosti a podle počtu závislých dětí a věku partnerů resp. osoby v čele neúplné rodiny Excel PDF
Tab. 46 Cenzové domácnosti rodinné úplné podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manžela/druha a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky/družky Excel PDF
Tab. 47 Cenzové domácnosti rodinné neúplné podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele cenzové domácnosti a podle počtu závislých dětí a věku osoby v čele cenzové domácnosti Excel PDF
Tab. 48 Cenzové domácnosti bydlící v bytech podle druhu cenzové domácnosti, počtu závislých dětí a podle počtu cenzových domácností v bytě, velikosti, kategorie a stáří bytu Excel PDF
Tab. 49 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle složení hospodařící domácnosti, druhu a počtu cenzových domácností a počtu ekonomicky aktivních osob Excel PDF
Tab. 50 Hospodařící domácnosti podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící domácnosti a podle složení hospodařící domácnosti, druhu a počtu cenzových domácností Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.