Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo - 2001

 
Kód: e-4132-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Zveřejněno dne: 31.12.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.