ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011


5. Domácnosti
KTG 5.01 Domácnosti jednotlivců JPG
KTG 5.02 Neúplné hospodařící domácnosti JPG
KTG 5.03 Úplné hospodařící domácnosti JPG
KTG 5.04 Průměrná velikost a struktura hospodařících domácností JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.