ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011

 
Kód: e-324136-13
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Ing. Miloslav Chlad Ph.D.
E-mail: miloslav.chlad@czso.cz

Celá publikace v pdf (13,4 MB) PDF
Úvod PDF
Metodické vysvětlivky PDF
Komentář k SLDB 2011 v České republice PDF
Komentář k SLDB 2011 v Plzeňském kraji PDF
Vybrané ukazatele Plzeňského kraje a ČR podle výsledků SLDB Excel

KARTOGRAMY A KARTODIAGRAMY
Administrativněsprávní členění České republiky a Plzeňského kraje
1. Obyvatelstvo
2. Vyjížďka
3. Domy
4. Byty
5. Domácnosti
6. Ekonomická důležitost
7. Městské části statutárního města Plzně

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.