Statistická ročenka České republiky - 2014


29. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Metodika Word PDF
29-1. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2013 Excel
29-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2013 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.