Statistická ročenka České republiky - 2022


32. VOLBY
Metodika Word PDF
32-1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10. 2021 – celkové výsledky hlasování Excel
32-2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10. 2021 – politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů Excel
32-3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10. 2021 – výsledky voleb Excel

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.