Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2011


Grafy
Graf 1 Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2010 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2010 JPG
Graf 3 Úhrn srážek  v Jihočeském kraji v letech 2007−2010 JPG
Graf 4 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2010 JPG
Graf 5 Produkce komunálního odpadu v letech 2007−2010 JPG
Graf 6 Věkové složení obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2010 a 2001 JPG
Graf 7 Cizinci v Jihočeském kraji v letech 2008–2010 JPG
Graf 8 Index stáří podle krajů (1991, 2001, 2010) JPG
Graf 9 Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů JPG
Graf 10 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 11 Výdaje územních rozpočtů na obyvatele podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 12 Obecná míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji a České republice JPG
Graf 13 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2009 JPG
Graf 14 Míra registrované nezaměstnanosti v  Jihočeském kraji JPG
Graf 15 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji JPG
Graf 16 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů JPG
Graf 17 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace podle místa stavby v roce 2010 JPG
Graf 18 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v  Jihočeském kraji JPG
Graf 19 Studenti vysokých škol podle místa bydliště v roce 2010 JPG
Graf 20 Vývoj pracovní neschopnosti a doby trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v Jihočeském kraji JPG
Graf 21 Podíl příjemců předčasného starobního důchodu v  Jihočeském kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2010 JPG
Graf 22 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů JPG

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.