Statistická ročenka České republiky - 2015


24. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
24-1. Zdravotnická zařízení celkem (stav k 31. 12.) Excel
24-2. Státní zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
24-3. Lůžková péče ve zdravotnických zařízeních Excel
24-4. Lůžka v nemocnicích podle oddělení (stav k 31. 12.) Excel
24-5. Lázeňské léčebny k 31. 12. 2014 Excel
24-6. Pacienti v lázeňských léčebnách Excel
24-7. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
24-8. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
24-9. Výdaje pacientů na regulační poplatky Excel
24-10. Výdaje na zdravotnictví Excel
24-11. Výdaje na zdravotní péči podle diagnóz Excel
24-12. Náklady zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění Excel
24-13. Aktiva a pasiva zdravotních pojišťoven (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.