Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2010


Seznam grafů
Graf 1 Produkce komunálního odpadu, 2007 – 2009 JPG
Graf 2 Zemřelí podle příčin smrti v Ústeckém kraji, 1994 – 2009 JPG
Graf 3 Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2009 a podle projekce obyvatelstva k 1. 1. 2040 JPG
Graf 4 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v PPS v roce 2009, EU 27 = 100 JPG
Graf 5 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví OKEČ v roce 2009 JPG
Graf 6 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2008 JPG
Graf 7 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji JPG
Graf 8 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů (fyzické osoby) JPG
Graf 9 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace podle místa stavby v roce 2009 JPG
Graf 10 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji JPG
Graf 11 Průměrná výše plného starobního důchodu v letech 2004 a 2009 JPG
Graf 12 Porovnání vybraných ukazatelů v Ústeckém kraji v roce 2009 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 13 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.