§ 19a Statistické registry

 

§ 19a

Statistické registry

  1. Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.
  2. Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.
  3. Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu.
  4. Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.