Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2012


PŘEHLEDY
Marcela Petrová Kafková – Lucie Galčanová
Stárnutí městských populací a senioři
Miroslav Šimek – Terezie Štyglerová
Perspektiva stárnutí populace České republiky

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.