Česká republika v mezinárodním srovnání - 2013


Zemědělství, lesnictví

SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
Regiony
Hustota obyvatel na km2, 2010 – 2011 PDF
Celkový přírůstek obyvatel, 2010-2011 PDF
Přírůstek obyvatelstva stěhováním, 2010 – 2011 PDF
Hrubý domácí produkt, 2010 PDF
Míra ekonomické aktivity, 2012 PDF
Míra zaměstnanosti, 2012 PDF
Míra nezaměstnanosti, 2012 PDF
Zemědělství, lesnictví
Podíl celkové využívané zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství PDF
Produkce kravského mléka (EU 28 = 100), 2012 PDF
Průmysl, energetika, stavebnictví
Energetická náročnost hospodářství PDF
Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2011 PDF
Školství, kultura, zdravotnictví
Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2012 PDF
Makroekonomika
Devizový kurz – národní měna / EUR – procentní změna 2012/2000 PDF
Devizový kurz – národní měna / USD – procentní změna 2012/2000 Excel

Zveřejněno dne: 26.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.