Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


12. Hledání práce na internetu
Text: Hledání práce na internetu PDF
Tab. 12.1 Jednotlivci v ČR, kteří si v posledních 12 měsících hledali práci na internetu, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.