Statistická ročenka České republiky - 2005


21. ŠKOLSTVÍ
Školství - metodika
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2004/2005 Excel
21- 1. Mateřské školy Excel
21- 2. Mateřské školy podle krajů ve školním roce 2004/2005 Excel
21- 3. Základní školy Excel
21- 4. Základní školy podle krajů ve školním roce 2004/2005 Excel
21- 5. Základní školy církevní a soukromé Excel
21- 6. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
21- 7. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
21- 8. Žáci gymnázií - denní studium a ostatní formy studia Excel
21- 9. Gymnázia podle krajů ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-10. Žáci čtyřletých gymnázií - denní studium Excel
21-11. Gymnázia církevní a soukromá - denní studium Excel
21-12. Střední odborné školy Excel
21-13. Žáci a učitelé středních odborných škol - denní studium a ostatní formy studia Excel
21-14. Střední odborné školy podle krajů ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-15. Střední odborné školy podle druhů škol ve školním roce 2004/2005 Excel
21-16. Žáci a absolventi středních odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2004/2005 Excel
21-17. Přihlášení a přijatí uchazeči do 1. ročníku denního studia středních škol ve školním roce 2004/2005 Excel
21-18. Děti a žáci speciálních škol Excel
21-19. Střední odborné školy církevní a soukromé - denní studium Excel
21-20. Střední odborná učiliště ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-21. Žáci a absolventi středních odborných učilišť Excel
21-22. Střední odborná učiliště podle krajů ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-23. Žáci a učitelé středních odborných učilišť - studijní obory s maturitou, denní studium Excel
21-24. Střední odborná učiliště - ostatní formy studia Excel
21-25. Žáci a absolventi středních odborných učilišť podle oborů ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-26. Školní úrazovost dětí, žáků a studentů Excel
21-27. Žáci jazykových škol ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-28. Vyšší odborné školy - studium denní a dálkové Excel
21-29. Uchazeči o studium na vyšších odborných školách podle formy a druhu absolvované školy Excel
21-30. Žáci a absolventi vyšších odborných škol podle oborů ve školním roce 2004/2005 - denní studium Excel
21-31. Vysoké školy Excel
21-32. Studenti vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
21-33. Veřejné vysoké školy Excel
21-34. Studenti veřejných vysokých škol ve školním roce 2004/2005 Excel
21-35. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách Excel
21-36. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol ve školním roce 2004/2005 Excel
21-37. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
21-38. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
21-39. Výdaje státního rozpočtu na vzdělávání v roce 2004 Excel
21-40. Výdaje územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2004 Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.