Statistická ročenka České republiky - 2005


5. NÁRODNÍ ÚČTY
Národní účty - metodika
5-1. Účet výrobků a služeb Excel
5-2. Účet výrobků a služeb - vývoj ve stálých cenách Excel
5-3. Produkce podle odvětví OKEČ Excel
5-4. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví OKEČ Excel
5-5. Konečná spotřeba Excel
5-6. Důchodové komponenty hrubého domácího produktu podle sektorů Excel
5-7. Důchody a běžné výdaje podle sektorů Excel
5-8. Kapitálové a finanční transakce podle sektorů Excel
5-9. Prvotní důchody Excel
5-10. Druhotné důchody Excel
5-11. Finanční transakce - aktiva Excel
5-12. Finanční transakce - závazky Excel
5-13. Finanční aktiva (stav k 31. 12.) Excel
5-14. Finanční pasiva (stav k 31. 12.) Excel
5-15. Věcná struktura čistého majetku rezidentů (stav k 31. 12.) Excel
5-16. Čisté jmění podle skupin sektorů Excel
5-17. Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel
5-18. Vládní deficit Excel
5-19. Vládní dluh (stav k 31. 12.) Excel
5-20. Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví OKEČ Excel
5-21. Bilance fixního kapitálu podle odvětví OKEČ Excel
5-22. Bilance zásob podle odvětví OKEČ Excel
5-23. Bilance hmotných nevyráběných aktiv podle odvětví OKEČ Excel
5-24. Fixní aktiva podle odvětví OKEČ (stav k 31. 12.) Excel
5-25. Meziodvětvové vztahy: tabulka dodávek v roce 2003 Excel
5-26. Meziodvětvové vztahy: tabulka užití v roce 2003 Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.