Územní růst a vývoj správního členění hl. m. Prahy / Territorial expansion and development of the administrative breakdown of Prague
Územní růst a vývoj správního členění hl. m. Prahy
Territorial expansion and development of the administrative breakdown of Prague
Územní růst a vývoj správního členění hl. m. Prahy do roku 1990 Territorial expansion and development of the administrative breakdown of Prague to the year 1990 Excel
Vývoj správního členění hl. m. Prahy od roku 1990 do roku 1994 Administrative breakdown development of the Capital Prague from 1990 to 1994 Excel
Vývoj správního členění hl. m. Prahy od roku 1994 do roku 2002 Administrative breakdown development of the Capital Prague from 1994 to 2002 Excel
Změna názvů městských částí k 1.1.2002 Changed name of city section, 1 January 2002 Excel
Změna hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha-Suchdol k 1.1.2005 Border change of city sections Praha 6 and Praha-Suchdol, 1 January 2005 Excel
Územní změna výkonu státní správy pro MČ Praha-Čakovice k 1.11.2007 Territorial change of state administration for city section Prague Cakovice, 1 November 2007 Excel
Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Dolní Měcholupy a katastrálním územím Dubeč k 8.5.2009 Change of border’s course between cadastral territories of Dolní Měcholupy and Dubeč as of 8 May 2009 Excel

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.