§ 24

 

 

§ 24

Na přidělování a ukončení platnosti identifikačního kódu vnitřní jednotky se ustanovení správního řádu nepoužijí.