Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. květnu 2020

 

Oproti předchozímu měsíci se počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji na konci května zvýšil o 1,2 %. V celé České republice tento údaj vzrostl o 4,8 %. Podíl nezaměstnaných v kraji činil 2,94 % osob, což znamenalo nárůst o 0,51 procentního bodu oproti konci roku 2019.

Podíl nezaměstnaných osob u žen (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) se oproti údajům k 31. 12. 2019 ve Zlínském kraji zvýšil o 0,58 procentního bodu z 2,34 % na 2,93 %. Nižší nárůst byl zaznamenán u podílu nezaměstnaných mužů, kde tato hodnota vzrostla o 0,44 procentního bodu z 2,51 % na 2,95 %. Celorepublikově se nezaměstnanost za osoby celkem zvýšila o 0,75 procentního bodu z 2,87 % (prosinec 2019) na 3,62 %.

Na konci dubna 2020 bylo ve Zlínském kraji 11 695 uchazečů o zaměstnání. V květnu šlo o 11 839 osob, což znamenalo meziměsíční nárůst o 144 evidovaných. U žen ukazatel za duben činil 5 637 osob a v květnu narostl na 5 749; navýšení o 112 žen (tj. o 2,0 %). U mužů se jednalo v dubnu o 6 058 osob a v květnu se počet dostal na 6 090 osob; o 32 evidovaných mužů více (tj. nárůst o 0,5 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2020
Pramen: MPSV, evidence úřadů práce

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 5. 2020

Ke konci května 2020 připadal v kraji na 1 volné pracovní místo 1 uchazeč. Nejnižší poměr byl zaznamenán v okrese Zlín (0,7) a nejvyšší v okrese Kroměříž (2,0).

Ve srovnání s ostatními kraji byl Zlínský kraj na třinácté pozici v meziměsíčním nárůstu podílu nezaměstnaných (o 0,05 procentního bodu). Nejvyšší vzestup podílu zaznamenal Karlovarský kraj (o 0,66 p.b.), Hlavní město Praha (o 0,34 p.b) a pak Ústecký kraj (o 0,29 p.b.). Naopak nejnižší nárůst podílu nezaměstnaných nastal v Jihočeském kraji (o 0,02 p.b.). Oproti předchozímu měsíci se podíl nezaměstnaných v rámci celé České republiky zvýšil o 0,18 procentního bodu.

V meziokresním srovnání měl nejnižší podíl nezaměstnaných osob ke konci května 2020 okres Zlín (2,63 %), nejvyšší pak okres Vsetín (3,46 %). Okresy Uherské Hradiště a Kroměříž vykázaly podíl 2,66 % a 3,18 %.

Na úřadech práce ve Zlínském kraji bylo na konci května evidováno 11 839 nezaměstnaných osob, z toho 5 017 (42,4 %) uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Počet dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, činil 10 936 osob. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo k poslednímu květnu 1 633 osob, naopak evidence byla ukončena 1 489 osobám.

Počet nezaměstnaných v období leden – květen
Pramen: MPSV

Graf: Počet nezaměstnaných v období leden – květen

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020
  • Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020