Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

V roce 2018 došlo k nárůstu zaměstnanců výzkumu a vývoje i celkových výdajů na výzkum a vývoj ve všech krajích České republiky. Ve všech krajích mírně vzrostl podíl domácností s připojením k internetu, a to i přes pokles počtu domácností s počítačem v některých regionech. Důvodem může být stále oblíbenější přístup k internetu přes mobilní telefon, kterého využívá stále více obyvatel ve věku 16 a více let.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. V Ústeckém kraji tento nárůst činil 6,9 % (nárůst o 77 na 1 191 osob). Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. V deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV nedosáhl ani 5 % - v Ústeckém kraji činil tento podíl 1,6 %, což je v mezikrajském srovnání třetí nejnižší hodnota po Karlovarském kraji a kraji Vysočina.

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Ústecký kraj zaznamenal nárůst celkových výdajů na VaV o 16,9 %, s celkovými výdaji ve výši 1,1 mld. Kč se umístil v mezikrajském srovnání na předposledním místě.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Ústecký kraj se na celkových výdajích na VaV podílel 1,0 %. Největší podíl na celkových výdajích na VaV v České republice mají výdaje v podnikatelském sektoru, a to téměř 62 % (63,7 mld. Kč), druhý nejvyšší podíl výdajů byl vynaložen ve vysokoškolském sektoru (22,1 mld. Kč) a ve vládním sektoru bylo vynaloženo 16,8 mld. Kč. V Ústeckém kraji podíl výdajů vynaložených v podnikatelském sektoru činil 73,6 % (776 mil. Kč), ve vysokoškolském sektoru 22,5 % (237 mil. Kč) a ve vládním sektoru 3,9 % (41 mil. Kč).

V roce 2018 bylo v Ústeckém kraji zaregistrováno 21 patentových přihlášek podaných tuzemskými přihlašovateli (stejný počet jako v roce 2017) a zároveň udělených patentů v ČR domácím přihlašovatelům bylo v kraji uděleno 20, což je o 4 patenty méně než v roce 2017.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji. V Ústeckém kraji pracuje 8,8 tis. ICT odborníků, z toho 31,8 % jsou ICT specialisté a 68,2 % ICT technici.

V roce 2018 mělo počítač doma 78 % českých domácností, v Ústeckém kraji je to pouze 66,9 % domácností, což je nejnižší hodnota mezi kraji. Meziročně se počet domácností s počítačem snížil ve 4 krajích, nejvíce pak v Ústeckém kraji, a to o 2,8 procentního bodu (p. b.). Největší nárůst zaznamenal Liberecký kraj, a to o 2,8 p. b. S výjimkou Jihočeského a Olomouckého kraje klesal ve všech krajích podíl domácností se stolním počítačem, naproti tomu rostl podíl domácností s přenosným počítačem vyjma Ústeckého kraje, kde tento podíl meziročně poklesl o 0,4 p. b. Stejně jako v loňském roce byl podíl domácností vlastnících počítač nejvyšší v hl. m. Praze (82,5 %).

Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %. V Ústeckém kraji byl tento podíl 73,9 %, což je meziroční nárůst o 0,9 p. b. Oproti roku 2017 si Ústecký kraj v mezikrajovém porovnání o dvě místa pohoršil, když se umístil v počtu domácností s připojením k internetu na posledním místě. Nejvyšší podíl domácností s připojením na internet byl v hlavním městě Praze (83,6 %).

Internet v České republice používá 80 % osob starších 16 let. Nejvyšší podíl uživatelů internetu osob starších 16 let byl v hlavním městě Praze (85,7 %), nejméně pak v Olomouckém kraji (74,4 %). Ústecký kraj zaujímá s hodnotou 76,6 % třetí nejhorší příčku. V posledních letech podíl uživatelů internetu ve věku 16 a více let roste jen mírně. Největší meziroční nárůst zaznamenali ve Zlínském kraji, a to o 2,6 p. b.

Uživatelů internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let bylo nejvíce opět v hlavním městě Praze (66,3 %), nejmenší podíl byl zaznamenán v Libereckém kraji, a to 50,8 %. V Ústeckém kraji byl podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu 56,1 %, což je o 1,7 p. b. méně než je celorepublikový průměr. Podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu, neustále roste. Růst zaznamenaly všechny kraje, nejmenší růst byl zaznamenán v hlavním městě Praze (6,0 p. b.), největší pak v Pardubickém kraji (11,3 p. b.).

 

 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

V roce 2018 nakupovalo na internetu 45,2 % obyvatel Ústeckého kraje ve věku 16 a více let. I přes meziroční nárůst o 4,4 p. b. je tento podíl v mezikrajském srovnání stále nejnižší. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (61,9 %). Internetové bankovnictví v Ústeckém kraji využívalo v roce 2018 50,5 % obyvatel, což je druhý nejnižší podíl hned po Olomouckém kraji (50,4 %) a o 6,8 p. b. méně, než je celorepublikový průměr. Největší podíl uživatelů internetového bankovnictví byl v Pardubickém kraji, a to 61,2 %.

V České republice využívá sociální sítě téměř 50 % obyvatel ve věku 16 let a více let. Největší podíl uživatelů sociálních sítí je v hlavním městě Praze (54,1 %), nejmenší pak v Libereckém kraji (43,7 %). Ústecký kraj se v mezikrajském srovnání s hodnotou 51,2 % řadí zhruba doprostřed žebříčku.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 173

email: infoservisul@czso.cz