Stručná informace - cestovní ruch 4.q 2015

 

Za čtvrté čtvrtletí letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří kraj navštívili, téměř o 13 %, přibylo jak zahraničních návštěvníků (o 11 %), tak domácí klientely (o 14 %). Meziročně se o 19 % zvýšil rovněž počet přenocování, navýšení bylo nejvyšší mezi kraji.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 4. čtvrtletí 2015 téměř 95 tisíc hostů, z toho bylo 36 tisíc zahraničních a téměř 59 tisíc domácích návštěvníků.

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel necelými 3 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Kraji Vysočina.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali ze dvou třetin domácí hosté. Nejvíce zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa (více než 52 % z celkového počtu zahraničních hostů), v porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o necelý tisíc na 19 tis. osob. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska se sedmi procenty, třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (více než 6 %). Počet hostů ze Slovenska se meziročně zvýšil, zatímco počet Poláků meziročně mírně poklesl.

Na meziročně vyšším počtu přenocování hostů se podílela jak domácí, tak zahraniční klientela.

Za celý rok 2015 navštívilo Ústecký kraj skoro 489 tis. hostů a přenocovali zde téměř 1 316 tis. nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o více než 13 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+ 16 %), tak i domácí hosté (+ 12 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 11 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely, tak domácích hostů.

Ústecký kraj navštívilo v roce 2015 poprvé od roku 2002 více hostů než Kraj Vysočina.