Stavebnictví v Ústeckém kraji v roce 2018 (předběžné údaje)

 

 


Objem základní stavební výroby zaznamenal v roce 2018 v Ústeckém kraji stejně jako ve všech krajích ČR meziroční nárůst. V Ústeckém kraji vzrostly i ostatní základní ukazatele stavební výroby - počet pracovníků, průměrná hrubá mzda i produktivita práce.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly na území Ústeckého kraje celkem 4 769 pracovníků. Kraj se řadil počtem zaměstnanců na šestou nejvyšší příčku. Na počtu zaměstnanců stavebních firem České republiky (76 631) se kraj podílel 6,2 %. Meziročně počet zaměstnanců ve stavebnictví vzrostl v osmi krajích včetně Ústeckého. Nárůst v Ústeckém kraji představoval 117 osob (2,5 %) a byl čtvrtý nejvyšší mezi kraji.

Grafy: Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2018 a Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů v roce 2018.

Průměrná mzda zaměstnanců ve stavebnictví dosáhla v Ústeckém kraji 34 156 Kč a proti úrovni roku 2017 se zvýšila o 2 613 Kč (o 8,3 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech krajích republiky. Zvýšení v Ústeckém kraji bylo osmé nejvyšší. Proti průměru ČR byla mzda v Ústeckém kraji nižší o 3 027 Kč (o 8,1 %). Proti hlavnímu městu Praze, kraji s nejvyšší mzdou ve stavebnictví, byla nižší o 9 653 tisíc Kč (o 22,0 %).

Grafy: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů v roce 2018 a Meziroční růst mezd podle krajů v roce 2018.

Základní stavební výroba (ZSV) v Ústeckém kraji dosáhla v roce 2018 výše 14 mld. Kč v běžných cenách (b. c.) mezi kraji byla třetí nejvyšší po Praze a Jihomoravském kraji. Na republikovém objemu se kraj podílel 8,5 %. Proti roku 2017 se zvýšil objem ZSV ve všech krajích. V Ústeckém kraji představoval nárůst 3 485 mil. Kč, tj. 33,0 %, objemově i v procentním vyjádření byl druhý nejvyšší mezi kraji (objemově po Praze, v procentech po Olomouckém kraji). Vyšší objem základní stavební výroby v Ústeckém kraji byl ovlivněn jak inženýrským, tak pozemním stavitelstvím - nárůst u inženýrského stavitelství o 34,4 %, u pozemního stavitelství o 29,3 %.

Základní stavební výroba mezi roky 2010 až 2018 meziročně vzrostla pouze v letech 2014, 2015 a 2018. Objem ZSV v Ústeckém kraji byl v loňském roce o 954 mil. Kč (o 7,3 %) vyšší než v roce 2010. Za posledních devět let se jednalo o nejvyšší hodnotu. Hodnota ZSV u pozemního stavitelství byla v porovnání s rokem 2010 nižší o 24,9 % (třetí nejvyšší hodnota od roku 2010). Naproti tomu objem ZSV u inženýrského stavitelství byl v loňském roce proti roku 2010 vyšší o 31,4 %, jednalo se rovněž o třetí nejvyšší hodnotu od roku 2010.

Graf: Základní stavební výroba v Ústeckém kraji.

Produktivita práce ze ZSV byla v kraji nad celorepublikovým průměrem o 793 tis. Kč (o 36,9 %) a v porovnání s ostatními kraji zaujímala nejvyšší příčku. Produktivita práce meziročně vzrostla ve všech krajích, v Ústeckém kraji byl nárůst o 29,8 % třetí nejvyšší.

Grafy: Produktivita práce ze základní stavební výroby podle krajů v roce 2018 a Meziroční růst produktivity práce podle krajů v roce 2018

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027