Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2018 (předběžné údaje)

 

 

 

V průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji zaznamenaly v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 růst těchto základních ukazatelů - počet zaměstnanců, průměrná měsíční mzda i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. Nižší byla produktivita práce.

V Ústeckém kraji sídlilo v roce 2018 celkem 181 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 63 155 zaměstnanců, proti roku 2017 došlo k nárůstu počtu pracovníků o 3,8 tis. osob, tj. o 6,4 %. Meziročně vzrostl počet pracovníků ještě v dalších sedmi krajích republiky. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 7,3 %. Počtem podniků se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou šestou nejvyšší příčku, počtem zaměstnanců na pátou příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v Jihomoravském kraji (259) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý v pořadí, co do počtu podniků, byl Moravskoslezský kraj (234). Velké průmyslové podniky v tomto kraji zaměstnávaly ve srovnání s ostatními kraji druhý nejvyšší počet pracovníků. Třetí nejvyšší počet podniků (229) s třetím nejvyšším počtem zaměstnanců v republice sídlil v Praze. Čtvrtý nejvyšší počet podniků s nejvyšším počtem zaměstnanců v republice se nacházel ve Středočeském kraji.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2018 výše 35 424 Kč a proti roku 2017 se zvýšila o 8,4 %, jednalo se o druhý nejvyšší nárůst mezi kraji po Středočeském kraji. Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla třetí nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 869 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Středočeský kraj) však zaostávala o 6,4 tis. Kč, tj. o 15,4 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2018

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za loňský rok v Ústeckém kraji více než 356 mld. Kč a svým objemem byly třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely 9,3 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji zvýšily o 6,1 %. K nárůstu došlo téměř ve všech krajích s výjimkou Prahy a Vysočiny. Navýšení v Ústeckém kraji bylo třetí nejvyšší.

  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2018

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla v roce 2018 podle předběžných údajů v Ústeckém kraji hodnoty 5 638 tis. Kč a byla druhá nejvyšší po Středočeském kraji. Průměr ČR pak překročila produktivita práce v Ústeckém kraji o 1 212 tis. Kč (o 27,4 %). V porovnání s rokem 2017 poklesla produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji o 20 tis. Kč na zaměstnance, tj. o 0,4 %.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů v roce 2018

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027