Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2017

 

 


Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 4. čtvrtletí 2017 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 8,4 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 5,7 %. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 2 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2017 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 29 158 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 8,4 % (o 2 260 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší byl v Karlovarském a Zlínském kraji, tedy v krajích s nižší mzdovou úrovní, nejpomaleji rostly mzdy v Hl. m. Praze. Zvýšení v Ústeckém kraji bylo šesté nejvyšší. Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,4 p.b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 488 Kč (o 7,9 %). Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za mzdou v Hlavním městě Praze, kde jsou mzdy dlouhodobě nejvyšší, o 10 015 Kč, tj. o 25,6 %. Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji šesté nejnižší. Nejvyšší nárůst – o více než 2,4 tisíce Kč - zaznamenali ve Středočeském kraji, v Hl. m. Praze a v Plzeňském kraji.

Spotřebitelské ceny[1] ve 4. čtvrtletí loňského roku vzrostly o 2,6 %, mzda se reálně zvýšila jak za celou Českou republiku (o 5,3 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé 4. čtvrtletí vzrostla o 5,7 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy v kraji pátý nejvyšší.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji, stejně jako ve všech krajích republiky, k nárůstu počtu zaměstnanců. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v období října až prosince celkem 249,3 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo nárůst o 4,8 tis. osob, tj. 2,0 %. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 4. čtvrtletí 2017 podílel 6,2 %. Procentní nárůst zaměstnanců ve 4. čtvrtletí mezi roky 2017 a 2016 v Ústeckém kraji zaujímal pátou nejvyšší pozici mezi kraji.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za celý rok 2017 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 7,6 % a vlivem růstu spotřebitelských cen za uvedené období (o 2,5 %) se reálná kupní síla obyvatel kraje zvýšila o 5,0 %. V Ústeckém kraji, stejně jako v ostatních krajích, vzrostla meziročně rovněž zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji 27 085 Kč, což představuje meziročně nárůst o 1 904 Kč, tj. o 7,6 %. Oproti zvýšení průměrné mzdy v ČR byl nárůst v kraji vyšší o 0,6 p.b. V porovnání s ostatními kraji bylo meziroční zvýšení v Ústeckém kraji spolu s Královéhradeckým krajem páté nejvyšší. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 246,2 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo nárůst o 3,6 tis. osob, tj. o 1,5 %.

 

Meziroční růst mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

 

Následující graf zachycuje vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby od roku 2008 v Ústeckém kraji.

 

 

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2008 až 2017  (podle místa pracoviště)

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.