Produkce komunálního odpadu v kraji v roce 2017 opět stoupla

 

V České republice bylo v roce 2017 vyprodukováno celkem 3 643,0 tis. tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele činila v loňském roce produkce komunálního odpadu 344 kg, což bylo o 5 kg více proti předchozímu roku. V jednotlivých krajích se produkce odpadu na jednoho obyvatele značně lišila. Rozdíl mezi krajem Středočeským (399 kg), kde byl objem komunálního odpadu na obyvatele nejvyšší, a krajem Libereckým (283 kg), kde byla produkce na obyvatele nejnižší, činil 116 kg. Meziročně se produkce odpadu na obyvatele zvýšila s různou intenzitou v deseti krajích, nejvíce pak v Královéhradeckém kraji, a to o 18 kg. K nejmenšímu zvýšení došlo ve Zlínském kraji (o 1,5 kg). Ve čtyřech krajích (Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský) došlo ke snížení komunálního odpadu na obyvatele, přičemž nejvyšší snížení bylo dosaženo v Libereckém kraji, a to o 18 kg.

V loňském roce představovaly odděleně sbírané složky v České republice 15,3 % z celkového množství komunálního odpadu. Lze pozorovat, že podíl tohoto druhu odpadu se od roku 2012 neustále zvyšuje. Odděleně sbíraných složek bylo v Česku v roce 2017 vytříděno 53 kg na 1 obyvatele, nejvíce pak ve Zlínském kraji (66 kg na obyvatele), naopak nejméně v Libereckém kraji (37 kg na obyvatele).

V Ústeckém kraji bylo v  roce 2017 vyprodukováno celkem 296,2 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo 8,1 % celorepublikové produkce komunálního odpadu. Meziročně se množství vyprodukovaného komunálního odpadu v kraji zvýšilo o 10,3 tis. tun, v porovnání s dostupnými údaji z roku 2005 pak bylo vyprodukováno komunálního odpadu více o 36,1 tis. tun.

V přepočtu na jednoho obyvatele patřila Ústeckému kraji pátá nejvyšší příčka v rámci mezikrajového srovnání, kdy na jednoho „Ústečana“ bylo vyprodukováno 361 kg komunálního odpadu. Proti roku 2017 to pak bylo o 13,2 kg komunálního odpadu více, a proti roku 2005 dokonce více o 44,8 kg.

 

Vývoj produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji v kg na jednoho obyvatele

Vývoj produkce komunální odpadů v Ústeckém kraji v kg na jednoho obyvatele

Odděleně sbírané složky tvořily 12,5 % komunálního odpadu kraje, proti celorepublikovému průměru to bylo o 2,8 procentního bodu méně a v mezikrajovém srovnání pak Ústecký kraj obsadil dokonce pomyslnou nejhorší příčku. V přepočtu na jednoho obyvatele Ústeckého kraje pak připadalo 45,2 kg vytříděného komunálního odpadu a za celorepublikovým průměrem kraj při třídění komunálního odpadu zaostával o 7,5 kg. Méně než v našem kraji v přepočtu na jednoho obyvatele se třídilo v kraji Libereckém (36,9 kg). Naopak nejvíce třídili obyvatelé ve Zlínském kraji (66,3 kg) a v Kraji Vysočina (62,0 kg).

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121