Produkce komunálního odpadu v kraji v roce 2016 stoupla

 

V České republice bylo v roce 2016 vyprodukováno celkem 3 579,6 tis. tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele činila v loňském roce produkce komunálního odpadu 339 kg, což bylo o 22 kg více proti předchozímu roku. V jednotlivých krajích se produkce odpadu na jednoho obyvatele značně lišila. Rozdíl mezi krajem Středočeským (397 kg), kde byl objem komunálního odpadu na obyvatele nejvyšší, a krajem Libereckým (302 kg), kde byla produkce na obyvatele nejnižší, činil 95 kg. Meziročně se produkce odpadu na obyvatele zvýšila s různou intenzitou ve všech krajích, nejvíce pak v Plzeňském kraji, a to o 48 kg. K nejmenšímu zvýšení došlo v Hlavním městě Praha (o 8 kg) a v kraji Královéhradeckém (o 9 kg).

V loňském roce představovaly odděleně sbírané složky v České republice 14,5 % z celkového množství komunálního odpadu. Lze pozorovat, že podíl tohoto druhu odpadu se od roku 2012 neustále zvyšuje. Odděleně sbíraných složek bylo v Česku v roce 2016 vytříděno 49 kg na 1 obyvatele, nejvíce pak ve Zlínském kraji (63 kg na obyvatele), naopak nejméně v Libereckém kraji (38 kg na obyvatele).

V Ústeckém kraji bylo v  roce 2016 vyprodukováno celkem 285,9 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo 8,0 % celorepublikové produkce komunálního odpadu. Meziročně se množství vyprodukovaného komunálního odpadu v kraji zvýšilo o 21,5 tis. tun, v porovnání s dostupnými údaji z roku 2005 pak bylo vyprodukováno komunálního odpadu více o 25,8 tis. tun.

V přepočtu na jednoho obyvatele patřila Ústeckému kraji pátá nejvyšší příčka v rámci mezikrajového srovnání, kdy na jednoho „Ústečanabylo vyprodukováno 348 kg komunálního odpadu. Proti roku 2015 to pak bylo o 26,6 kg komunálního odpadu více, a proti roku 2005 dokonce více o 31,6 kg.

 

Vývoj produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji v kg na jednoho obyvatele

Odděleně sbírané složky tvořily 12,3 % komunálního odpadu kraje, proti celorepublikovému průměru to bylo o 2,2 procentního bodu méně a v mezikrajovém srovnání pak Ústecký kraj obsadil dokonce pomyslnou nejhorší příčku. V přepočtu na jednoho obyvatele Ústeckého kraje pak připadalo 42,6 kg vytříděného komunálního odpadu a za celorepublikovým průměrem kraj při třídění komunálního odpadu zaostával o 6,5 kg. Méně než v našem kraji v přepočtu na jednoho obyvatele se třídilo v kraji Libereckém (37,7 kg) a Jihomoravském (42,2 kg). Naopak nejvíce třídili obyvatelé ve Zlínském kraji (62,5 kg), Kraji Vysočina (55,9 kg) a v Jihočeském kraji (53,7).