Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu druhá nejvyšší v ČR

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se i v květnu letošního roku snížil. Nezaměstnanost mužů poklesla pod 4 %, nezaměstnanost žen pod 5 %. Ve všech okresech kraje bylo evidováno méně nezaměstnaných.

K 31. 5. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,04 %, tj. o 0,25 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci dubna 2019. V porovnání s květnem loňského roku nezaměstnanost v květnu letošního roku v kraji poklesla o 0,70 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,29 p. b. na 3,47 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,65 % (pokles o 0,21 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (5,23 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a i v květnu se opět umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (47. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost také snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,05 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,79 %).

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 30. 4. 2019 poklesla v květnu o 0,13 p. b. na 2,62 % a meziměsíční pokles vykázaly i ostatní kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,25 p. b. zaznamenal právě Ústecký kraj, nejnižší snížení bylo vykázáno v Plzeňském kraji (o 0,07 p. b.) a v  Praze (o 0,004 p. b.), kde nezaměstnanost stagnovala. V mezikrajském žebříčku první místo s 1,68% nezaměstnaností patří nadále Pardubickému kraji, poslední místo s 4,24% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen a mužů se nacházelo v Pardubickém kraji (1,87 %, resp. 1,50 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,65 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,20 %).

K 31. 5. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 23 676 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 21 417 (90,5 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 452 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Most (o 325 osob), nejméně v okrese Teplice (o 133 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v dubnu nově zaregistrováno celkem 3 628 osob (proti dubnu se tento počet snížil celkem o 113 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 080 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v květnu letošního roku převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 137 osob, tj. 13,2 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 742 osob, tj. 11,6 %), k této věkové skupině se pak 11,3% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 672 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v dubnu nepatrně zvedl na hodnotu 42,3 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 230 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31 %, resp. 27 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,9 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci května nepatrně klesl na 16 208 (tj. o 18 míst méně než tomu bylo na konci dubna); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,46 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice (necelý 1 uchazeč resp. 0,91 uchazeče) a Chomutov (1,02 uchazeče na jedno volné pracovní místo), ke kterým se přidal okres Louny (1,21 uchazeče). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,58 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

 Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu druhá nejvyšší v ČR (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0519.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0519.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0519.xlsx