Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. srpnu 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně opět poklesl, a to o 0,24 procentních bodů, (p.b.) a k 31. srpnu 2017 tak dosáhl hodnoty 6,09 %. Od začátku roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 1,8 p.b. Nižší hodnoty byly zaznamenány tentokrát u obou pohlaví. Nezaměstnanost mužů v kraji se ve srovnání s koncem července snížila o 0,24 p.b. na 5,41 %, nezaměstnanost žen dosáhla hodnoty 6,80 % a poklesla rovněž o 0,24 p.b. Obdobný vývoj zaznamenalo i všech sedm okresů našeho kraje. K okresu Litoměřice, kde je nezaměstnanost dlouhodobě nejnižší v rámci našeho kraje (4,32 %), se ke konci srpna svou hodnotou přidal i okres Teplice, který se svým podílem 4,77 % nezaměstnaných dostal také pod hranici pěti procent. V meziměsíčním porovnání pak k nejvyššímu snížení podílu nezaměstnaných došlo v okrese Děčín, a to o 0,31 p.b. na hodnotu 5,79 %. Nejvyšší hodnota podílu nezaměstnaných osob přetrvává v okrese Most (8,71 %), tato hodnota řadí okres Most v celorepublikovém srovnání okresů i nadále na předposlední příčku (před poslední okres Karviná 9,31 %).

S různou  intenzitou se nezaměstnanost snížila také v celé České republice (o 0,09 p.b.) a v dalších 12 krajích. V kraji Vysočina se nezaměstnanost meziměsíčně nezměnila. K nejvýraznějšímu poklesu o 0,24 p.b., a s hodnotou 6,09 %, došlo v Ústeckém kraji. Náš kraj tak dosáhl pomyslné předposlední příčky v rámci mezikrajového žebříčku a dostal se tak před Moravskoslezský kraj, kterému s hodnotou 6,14 % patřilo na konci srpna poslední místo. Nejnižší hodnotu nezaměstnanosti stále drží Plzeňský kraj (2,58 %).

 

 

K 31. 8. letošního roku registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 35 303 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 32 735 (92,7 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 230 osob, přičemž k poklesu došlo ve všech okresech našeho kraje. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Chomutov a Děčín, kde práci našlo 244, resp. 227 osob. Naproti tomu práci v okrese Most nalezlo pouze 111 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v srpnu nově zaregistrováno celkem 3 452 osob (proti červenci se počet snížil o 480 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 682 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v srpnu letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 530 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (4 358 osob, tj. 12,3 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 42 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 226 osob ve věku 65 a více let. Více jak 34 % uchazečů o zaměstnání mělo základní vzdělání, téměř 29,0 % pak střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 3,5 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci srpna vzrostl na 10 224 (tj. o 387 míst více než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 3,45 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal okres Litoměřice (2,22 uchazečů), okres Teplice (2,38 uchazečů) a Louny (2,57 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace je nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadá 6,78 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*
 

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • ULK_08_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_08_uchazeci.xlsx
  • ULK_08_volna mista.xlsx