Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji za 1. pololetí 2018

 

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji za 1. pololetí 2018 činil 282 351 osob a meziročně nepatrně vzrostl o 462 osob (0,16 procentních bodů). Ženy z celkového počtu tvořily 53,2 %.

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti ve srovnání s první polovinou roku 2017 vzrostl o 14 %, tedy o 8 320 případů, na 68 411 událostí. Z celkového počtu tvořily případy pracovní neschopnosti mužů 43,5 %, u žen byly vyšší a činily 56,5 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost z důvodu nemoci převažovala a na uvedeném celkovém počtu případů se podílela 89,6 % (61 303 případů), dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,9 % (1 998 případů).

V Ústeckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo za první pololetí letošního roku 24,23 % nově hlášených případů (za stejné období roku 2017 to bylo 21,32 %). Svou hodnotou zaujímal Ústecký kraj středovou pozici v rámci srovnání krajů, nejvyšší hodnota byla dosažena v Libereckém kraji (27,00 %), naproti tomu nejnižší v Hlavním městě Praze (17,80 % nově hlášených případů na 100 nemocensky pojištěných osob).

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji se meziročně snížila o 2,65 dne na 39,07 dne. Nepatrně se tak pohybovala nad celorepublikovým průměrem (39,05 dne). Uvedená hodnota se pohybovala v rámci České republiky od 35,32 dne v Libereckém kraji do 46,11 dnů ve Zlínském kraji.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti  a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji

 

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti se v Ústeckém kraji meziročně  zvýšil o 6,6 % na 2 672 726 dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto prostonaných 2 303 931 dnů pro nemoc (86,2 %), 112 039 pro pracovní úraz (4,2 %) a 256 747 dnů pro ostatní úrazy (9,6 %). Ženy marodily celkem 1 575 979 dnů (59 % z celkového počtu), muži pak 1 096 747 (41 %).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Ústeckém kraji 5,230 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostlo o 0,316 procentních bodů. Tento nárůst byl nejvyšší mezi kraji. Meziroční zvýšení bylo za první pololetí letošního roku zjištěno i v ostatních krajích, výjimkou byl Zlínský kraj, kde došlo k meziročnímu poklesu o 0,054 procentních bodů na 5,633 %. Spolu s naším krajem překročilo průměrné procento pracovní neschopnosti ještě dalších 9 krajů, u 12 krajů se tato hodnota pohybovala nad republikovým průměrem, který dosáhl hodnoty 4,764 %. Pod úrovní republikové hodnoty byla vykázána pracovní neschopnost v Hlavním městě Praze (3,606 %) a v Jihomoravském kraji (4,754 %). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji (5,667 %). Nemocnost v Ústeckém kraji byla šestá nejvyšší.

Nemocnost žen dosáhla v našem kraji hodnoty 5,795 % a u mužů 4,587 %. Napříč Českou republikou nabíral tento ukazatel u žen hodnoty v rozmezí od 4,113 % v Hlavním městě Praze do 6,208 % v Jihočeském kraji, v případě mužů pak od 3,072 % opět v Hlavním městě Praze do 5,279 % v Moravskoslezském kraji. Nemocnost u obou pohlaví v našem kraji byla sedmá nejvyšší.

V 1. pololetí 2018 v Ústeckém kraji chybělo na svých pracovištích v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz denně 14 766 pojištěnců, což bylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 915 osob více. Na pracovištích chybělo 12 729 pojištěnců z důvodu nemoci, 619 pojištěnců pro pracovní úraz a 1 418 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu sledovaného období v Ústeckém kraji vyžádalo celkem 1 958 pracovních úrazů, tj. o 49 méně než za první pololetí roku 2017.

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121