Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2019

 

Celkové stavy prasat v Ústeckém kraji stejně jako za celou Českou republiku v průběhu roku 2019 vzrostly. K nárůstu došlo kromě chovných prasat u všech ostatních kategorií. Počet narozených a odchovaných selat na jednu prasnici byl vyšší než v roce 2018, a to i přes vyšší úhyn selat než v předchozím roce. Výroba jatečných prasat meziročně poklesla o 1,2 %.

 

Podle stavů k 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji chováno celkem 109 775 prasat, na celkových stavech prasat České republiky (1,5 mil. kusů) se kraj podílel 7,3 %. Ústecký kraj byl jedním z pěti krajů, kde došlo v porovnání s koncem roku 2018 k nárůstu stavů, zvýšení o 10,6 % bylo třetí nejvyšší mezi kraji. V absolutním vyjádření představoval nárůst 10 534 prasat. Nejvyšší navýšení stavů zaznamenali v Moravskoslezském kraji (o 19,1 %), druhý byl Kraj Vysočina (o 10,7 %). Nejvyšší pokles z osmi krajů, kde se stavy prasat meziročně snížily, byl v Olomouckém a v Jihomoravském kraji (o 16,9 resp. o 13,5 %).

Stavy prasat a prasnic v Ústeckém kraji (stav k 31. 12.)

Z hlediska hmotnostních kategorií a účelu chovu prasat vzrostly v loňském roce v Ústeckém kraji stavy selat do 20 kg živé hmotnosti o 13 %, mladých prasat od 20 do méně než 50 kg živé hmotnosti o 17,3 %, s výjimkou váhové kategorie 80 až méně než 110 kg ž.hm. i prasata na výkrm o 9,2 % a z chovných prasat zapuštěné prasničky (podrobněji viz přílohová tabulka). 

Ústečtí zemědělci chovali v roce 2019 celkem 50 987 selat do 20 kg, na celkových stavech prasat se selata podílela 46,4 %. V porovnání s ostatními kraji byl tento podíl v Ústeckém kraji nejvyšší, republikový průměr (32 %) byl o 14,4 p. b. nižší než v kraji. Stavy mladých prasat vzrostly o 2 050 kusů, celkem bylo v kraji chováno 13 926 prasat této kategorie. Podíl mladých prasat od 20 do méně než 50 kg představoval 12,7 % celkových stavů prasat v kraji a byl mezi kraji nejnižší. Na republikových stavech se kraj podílel 4,2 %. Počet chovných prasat dosáhl 10 523 kusů, meziročně jejich stavy poklesly o 260 kusů. Chovná prasata se na celkových stavech prasat v kraji podílela 9,6 % a jejich podíl byl třetí nejvyšší po Jihočeském a Libereckém kraji. Na republikových stavech chovných prasat se kraj podílel 8 %. V této kategorii byly v roce 2019 zastoupeny z 63,4 % prasnice (z nich bylo 76,3 % zapuštěných), z 35,9 % prasničky (z nich 38,5 % zapuštěných) a zbývající necelé 1 % tvořili kanci. Kategorie prasat na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců) zaujímala ke konci roku 2019 v kraji 31,3 %, tento podíl byl v regionálním srovnání druhý nejnižší za Zlínským krajem. Na celkových stavech prasat určených na výkrm v ČR se kraj podílel 6,1 %.

Chov prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2019

 

Průměrné stavy prasnic (8 570) se v roce 2019 v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 1 826 kusů (tj. o 27,1 %). K meziročnímu nárůstu stavů došlo v dalších pěti krajích – Karlovarském, Vysočině, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském. V Ústeckém kraji bylo relativní zvýšení nejvyšší. Na republikových průměrných stavech prasnic se Ústecký kraj podílel 8,3 %.

V průběhu roku 2019 se v Ústeckém kraji narodilo 315 106 selat, meziročně to znamenalo o 80 432 (o 34,3 %) kusů více než v roce 2018. K nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou – Plzeňského, Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého a Zlínského kraje. Na počtu narozených selat v České republice se Ústecký kraj podílel 9,4 %. Na jednu prasnici v kraji připadalo 36,8 narozených selat. V mezikrajovém srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu.

Počet uhynulých selat do odstavu meziročně vzrostl o 12 276 kusů (o 54,9 %) na 34 646 kusů, procentní podíl uhynulých selat na celkovém počtu narozených se zvýšil z 9,5 % v roce 2018 na 11,0 % v roce 2019. Nárůst procenta uhynulých selat z celkového počtu narozených byl zaznamenán kromě Ústeckého kraje ještě v dalších čtyřech krajích (Karlovarském, Libereckém, Pardubickém a na Vysočině). Zvýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejvyšší po Libereckém kraji. V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji odchováno celkem 280 460 selat, což bylo o 68 156 selat (o 32,1 %) více než v roce 2018. K meziročnímu nárůstu absolutního počtu odchovaných selat došlo ve většině krajů, v Ústeckém kraji byl nejvyšší. V přepočtu na jednu prasnici připadalo v roce 2019 v Ústeckém kraji 32,7 odchovaných selat, tj. o 4 % více než v roce 2018. Hodnota odchovu byla nejvyšší v republice.

V Ústeckém kraji se v roce 2019 vyrobilo celkem 18 620 tun jatečných prasat v živé hmotnosti a v porovnání s předchozím rokem to bylo o 233 tun méně (o 1,2 %). Ústecký kraj byl jedním z devíti krajů v republice, kde byl zaznamenán meziroční pokles a byl nejnižší.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Podrobnější informace naleznete v publikaci:
  • Chov prasat - 2. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
  • Tabulka_prasata_2019.xlsx
  • Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2019 (aktualita v pdf)
  • Stručná informace - Chov prasat v roce 2019