Četnost jmen a příjmení v Ústeckém kraji 2016

 

Na stránkách Ministerstva vnitra byly od poloviny ledna 2017 k dispozici aktualizované přehledy s četnostmi výskytu křestních jmen a příjmení v územním členění. V Ústeckém kraji bylo nejčetnější jméno u žen Jana s více než pětitisícovým náskokem před druhým jménem Marie a na pomyslné třetí příčce se umístila Eva s téměř třítisícovým odstupem za Marií. U mužských křestních jmen byl na první pozici Jiří s více než dvoutisícovým náskokem před Janem, mezi druhým Janem a třetím Petrem byl zanedbatelný rozdíl (pouze 5).

Ženské křestní jméno Jana vedlo i ve všech správních obvodech ORP. Naproti tomu mužské křestní jméno Jiří bylo ve 14 správních obvodech na první pozici stejně jako v kraji. Ve zbylých správních obvodech se na první pozici dostal Jan (Chomutov 2 302, Ústí nad Labem 3 568) a v rámci kraje šlo o druhé nejčetnější křestní jméno u mužů. V grafu 1 je zpracováno dvacet nejčastějších ženských a mužských křestních jmen v Ústeckém kraji.

V České republice byla na prvních třech pozicích ženská jména Jana (264 944), Marie (260 526), a Eva (152 463) a u mužských křestních jmen byl na první pozici Jiří (299 090), následuje Jan (293 938) a třetí byl Petr (272 135).

 

Nejčetnější křestní jména obyvatel v Ústeckém kraji

 

V Ústeckém kraji převažovala příjmení Nováková/Novák, Svobodová/Svoboda a Černá/Černý. Prvních osm příjmení i podle pořadí byla shodná pro ženy i muže a od deváté příčky se již liší pořadí příjmení u žen i mužů.  Četnost dvaceti příjmení je znázorněna v grafu 2.

Příjmení Nováková bylo nejčetnější ve 12 správních obvodech ORP a v dalších třech správních obvodech ORP (Rumburk, Lovosice, Podbořany) bylo nejčetnější příjmení Svobodová, v ORP Bílina převažovalo příjmení Berkyová. Stejně i příjmení Novák bylo nejčastější ve 12 správních obvodech ORP, ve zbylých 4 správních obvodech převládala příjmení Svoboda (Rumburk), Kováč (Podbořany), Černý (Lovosice) a Berky (Bílina).

Z pohledu České republiky se stejně jako v Ústeckém kraji nejčastěji vyskytovala příjmení Nováková (34 880)/Novák (33 871) a Svobodová (26 227)/Svoboda (25 202), tato příjmení byla na pomyslné první a druhé příčce. Na třetí pozici byl již rozdíl proti Ústeckému kraji, v ČR bylo třetím nejčastějším příjmením Novotná (25 037)/Novotný (24 244) a v kraji to bylo příjmení Černá/Černý, které bylo v republikovém měřítku na pátém místě. I v celorepublikovém měřítku byla na prvních osmi pozicích shodná příjmení pro ženy i muže jako v Ústeckém kraji.

Nejčetnější příjmení obyvatel v Ústeckém kraji

 

 

Mezi nejoblíbenější dětská jména pro novorozené dívky a chlapce v České republice 2016 patřila na první pozici Eliška (2 219) a Jakub (2 765), na druhé pozici Tereza (1 915) a Jan (2 426) a na třetí pozici Anna (1 765) a Adam (2 020). V kraji celkově nejčetnější Jana se v republikovém žebříčku narozených v roce 2016 v první dvacítce neumístila. V krajském žebříčku druhá Marie se umístila až na 18. pozici. Nejčetnější mužské jméno v Ústeckém kraji – Jiří, se umístilo na 19. pozici republikového žebříčku novorozených dětí 2016. V kraji na druhé pozici nejoblíbenějších mužských jmen byl Jan, stejné umístění získalo toto jméno i u novorozených chlapců v celé ČR.

 

Nejčetnější křestní jména dětí narozených v České republice v roce 2016