Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

 

Za první tři měsíce letošního roku poklesl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, zatímco počet přenocování se zvýšil. Pokles hostů se týkal pouze domácích návštěvníků. Nárůst počtu přenocování zaznamenala zařízení jak u domácí, tak u zahraniční klientely.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 1. čtvrtletí 2019 celkem 98 706 hostů, tj. o 3,7 % méně než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 33 142 cizinců a 65 564 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji byl nejnižší počet domácích návštěvníků ze všech krajů.

Meziročně vzrostl pouze počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 0,5 %, zatímco počet domácích hostů (rezidentů) se o 5,7 % snížil. K navýšení počtu hostů došlo ve většině krajů s výjimkou zmíněného Ústeckého kraje, Prahy a Středočeského kraje. Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Nejvíce hostů celkem přibylo v Jihomoravském kraji (7,2 %), o více než 5 % vzrostl počet návštěvníků v Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina. Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2018 a 1. Q. 2019

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 2,5 %. Do Hlavního města Prahy, které je nejnavštěvovanějším krajem republiky, se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 37,8 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 66,4 % domácí hosté. Téměř polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (47,7 %). Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (8,1 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,8 %). V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (50,2 %) nad domácími hosty (49,8 %). Počet ubytovaných nerezidentů nad rezidenty převažoval ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Stejně jako Ústecký kraj i Českou republiku navštívilo nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 20,2 %. Druzí v pořadí - návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 7,1 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté z Polska (6,8 %) a z Ruska (6,5 %).

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 1. čtvrtletí 2019

 

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 266 619 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2018 to představovalo nárůst o 1,3 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 93 674 nocí (meziroční nárůst 0,1 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 172 945krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 2,0 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl v osmi krajích, z toho nejvíce v Kraji Vysočina. Nárůst poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší, což ovlivnil nejnižší nárůst mezi kraji ze strany zahraničních hostů. U domácích byl nárůst ubytování v Ústeckém kraji čtvrtý nejnižší.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2018 a 1. Q. 2019

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,6 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,8 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,7 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v prvních třech měsících roku ubytovali v průměru na 5,1 noci, domácí hosté na 4,1 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

Průměrný počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - cestovní ruch 1. čtvrtletí 2019