Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 

Za první tři měsíce letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, tak počet přenocování. Nárůst se týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 1. čtvrtletí 2018 celkem 105 284 hostů, tj. o 13,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 33 985 cizinců a 71 299 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Kraji Vysočina a po Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji byl nejnižší počet domácích návštěvníků ze všech krajů.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2018

Meziročně vzrostl jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 18,9 %, tak se o 11,6 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení počtu hostů došlo ve všech krajích, zvýšil se počet domácích i zahraničních návštěvníků. Nejvíce hostů celkem přibylo v Plzeňském kraji (24,0 %), o více než 15 % vzrostl počet návštěvníků v Jihočeském, Olomouckém a Středočeském kraji. Meziroční nárůst v Ústeckém kraji byl šestý nejvyšší, z toho u zahraničních hostů pátý nejvyšší mezi kraji a u domácí klientely sedmý nejvyšší.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. Q. 2017 a 2018

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 2,7 %. Do Hlavního města Prahy, které je nejnavštěvovanějším krajem republiky, se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 37,7 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 67,7 % domácí hosté. Téměř polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (48,8 %). Jejich počet meziročně vzrostl o 17,7 %. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (8,3 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,7 %). U obou státních občanství se počet příjezdů meziročně také zvýšil – u Slováků o 14,4 % a u Poláků o 24,5 %. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (50,6 %) nad domácími hosty (49,4 %). Počet ubytovaných nerezidentů nad rezidenty převažoval ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Stejně jako Ústecký kraj i Českou republiku navštívilo nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 21 % a jejich počet meziročně vzrostl o 13,7 %. U druhých v pořadí - návštěvníků z Ruska se 7,1% podílem na zahraniční klientele České republiky, se zájem o Českou republiku zvýšil o 14,3 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté ze Slovenska (6,9 %) a z Polska (6,4 %). I jejich počet meziročně vzrostl - u Slováků o 11,1 % a u Poláků o 6,9 %.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 1. čtvrtletí 2018

 

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 270 041 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to představovalo nárůst o 8,3 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 97 126 nocí (meziroční nárůst 20,3 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 172 915krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 2,6 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl téměř ve všech krajích republiky. Výjimkou byl pouze Zlínský kraj, kde domácí i zahraniční hosté strávili v kraji méně nocí než v lednu až březnu loňského roku. Nárůst poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejnižší, což ovlivnil druhý nejnižší nárůst mezi kraji ze strany domácích hostů. U cizinců byl nárůst ubytování v Ústeckém kraji čtvrtý nejvyšší. Ve všech krajích se zvýšeným zájmem o ubytování vzrostl počet jak u domácí, tak u zahraniční klientely.

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. Q. 2017 a 2018

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 2,6 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,4 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,9 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,7 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v prvních třech měsících roku ubytovali v průměru na 5,2 noci, domácí hosté na 3,8 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 1. čtvrtletí 2018

V období prvního čtvrtletí letošního roku dosáhlo u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji čisté využití lůžek (ČVL)[1] 28,3 % a bylo tak meziročně o 5 p. b. vyšší než ve stejném období roku 2017. V uplynulém čtvrtletí byl v Ústeckém kraji vyšší zájem o ubytovací zařízení nižší kategorie - v ostatních hotelech a penzionech se čistá obsazenost lůžek meziročně zvýšila o 7,4 p. b., když dosáhla využití 24,5 %. Vyšší obsazenost lůžek – 30,4 %  zaznamenaly rovněž tříhvězdičkové hotely, proti stejnému období loňského roku to znamenalo nárůst o 5,5 p. b. Naproti tomu ve čtyřhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 28,8 %, což představovalo pokles proti 1. čtvrtletí roku 2017 o 1 p. b. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji třetí nejnižší po Jihomoravském kraji a po Kraji Vysočina.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 1. Q. 2018


[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027