Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Objem základní stavební výroby realizovaný středními a velkými stavebními podniky sídlícími v Moravskoslezském kraji dosáhl v roce 2019 celkové částky 10,4 mld. Kč a proti předchozímu roku se zvýšil téměř o desetinu. Na tomto nárůstu se podílelo zejména pozemní stavitelství, jež meziročně vzrostlo o 16,6 %, zatímco objem inženýrského stavitelství se téměř nezměnil. Počet zaměstnanců stavebních podniků se ve srovnání s rokem 2018 mírně zvýšil o 0,9 %, vzrostla také jejich průměrná mzda a překročila tak hranici 31,7 tis. Kč.

V roce 2019 mělo na území Moravskoslezského kraje sídlo 49 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno přes 5,3 tis. osob. Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 50 osob, tj. o 0,9 %. Produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu základní stavební výroby (ZSV) na 1 pracovníka) se tak meziročně zvýšila z 1 791 tis. Kč na 1 948 tis. Kč, tj. o téměř o 9 %. Rovněž mzda pracovníků ve stavebnictví se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, a to o 8,1 %. Stavbaři v Moravskoslezském kraji pobírali v průměru 31 725  měsíčně. Při srovnání s ostatními kraji však zůstala mzda jednou z nejnižších a byla o téměř 7,8 tis. Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví.

Základní stavební výroba ve výši 10,4 mld. Kč běžných cen zařadila Moravskoslezský kraj v mezikrajském srovnání na 4. místo (prvenství drží Praha s objemem ZSV 72,8 mld. Kč, dále následují Jihomoravský kraj s objemem ZSV 21,5 mld. Kč a Ústecký kraj s 12,4 mld. Kč). Meziročně vzrostla hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky se sídlem na severní Moravě o 9,8 %. O něco vyšší objem prací v hodnotě 4,9 mld. Kč realizovaly firmy v oblasti pozemního stavitelství, zatímco v oblasti inženýrského stavitelství to bylo 4,7 mld. Kč. Zapříčiněno to bylo vyšším meziročním nárůstem objemu pozemní stavitelství o 16,6 %, kdežto inženýrské stavby zaznamenaly ve srovnání s výsledkem z roku 2018 úbytek 0,4 %.

Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Moravskoslezském kraji
(subjekty s 50 a více zaměstnanci se sídlem v kraji)

 • Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz