Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dosáhl celkové částky 8,3 mld. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšil o 0,5 %. Jak v oblasti pozemního, tak i inženýrského stavitelství došlo k meziročnímu nárůstu shodně o 2,2 %. Počet zaměstnanců těchto podniků klesl proti roku 2016 o 12,3 %, vzrostla však jejich průměrná mzda o cca 1 300 Kč a překročila tak hranici 26,7 tis. Kč.

 • Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2017 - komentář
 • Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2017
 •  

  Kontakt:
  Ing. Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  tel.: 595 131 230
  e-mail: tatana.glozygova@czso.cz