Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2022

 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 činila 36 211 Kč a proti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 3,5 %, reálně klesla o 10,6 %. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 417,5 tisíce osob, což bylo o 0,1 % (o 0,3 tisíce osob) více než před rokem.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2022 činila 36 211 Kč. Meziročně se zvýšila o 3,5 %, a je tak o 1 211 Kč vyšší než ve stejném období roku 2021 a o cca 3 900 Kč nižší než celorepublikový průměr. Průměrná mzda vzrostla ve všech krajích Česka, nejvýrazněji se nárůst projevil v Praze (5,7 %), Zlínském kraji (5,6 %) a Středočeském kraji (5,3 %). Naopak nejnižší přírůstek 1,6 % zaznamenal Ústecký kraj. Jednoznačně nejvyšší průměrná měsíční mzda zůstává v Praze (49 221 Kč), průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji převyšuje o více než 13 tisíc korun. Krajem s nejnižší mzdovou úrovní zůstává s 34 725 Kč Karlovarský kraj, s odstupem následován Pardubickým krajem, kde se průměrná mzda dostala na 35 385 Kč

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celé Česko vzrostly ve 2. čtvrtletí 2022 o 15,8 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji snížila o 10,6 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán napříč všemi kraji Česka. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé republice klesla o 9,8 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2022 a její nárůst proti stejnému období roku 2021 podle krajů

Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 417,5 tisíce osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což bylo o  0,1 % (o 0,3 tisíce osob) více než před rokem. Zvýšení počtu zaměstnanců nastalo ve všech krajích s výjimkou kraje Ústeckého (pokles o 0,3 %) a Libereckého (pokles o 0,1 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo v Praze (o 3,3 %), Středočeském (o 1,6 %) a Jihomoravském kraji (o 1,5 %).

V 1. až 2. čtvrtletí 2022 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 35 101 Kč a byla o 1 645 Kč vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 4,9 %. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zjištěna v Praze a činila 48 936 Kč, čímž převyšovala částku v Moravskoslezském kraji o cca 13 800 korun. Nejnižší mzda je již dlouhodobě vyplácena v Karlovarském kraji (33 672 Kč), meziročně se zde zvýšila o 1 791 Kč.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz