Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2021

 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se zvýšil celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji meziročně o 12,4 % a počet přenocování vzrostl o 14,0 %. Návštěvnost se již druhé čtvrtletí v řadě zvyšuje. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 byly počty hostů i přenocování dokonce větší o cca 5 %.

Ve 3. čtvrtletí 2021 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 353 968 hostů, z nichž pouze 10,5 % (37 134 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 39 074 osob (o 12,4 %) vyšší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 11,3 %, zahraničních se ubytovalo o 22,7 % více. V porovnání se stejným čtvrtletím v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 19 % vyšší, cizinců se ubytovalo o 47 % méně než před dvěma roky.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla plošně ve všech krajích. Nejvíce navštěvovanějším regionem jak z hlediska absolutního počtu hostů (1 064 tis. osob ), tak i z hlediska meziročního nárůstu (41,7 %) byla Praha. V ostatních krajích se pohyboval meziroční nárůst počtu hostů v rozmezí od 1,7 % v Libereckém kraji do 12,9 % ve Zlínském kraji. V moravskoslezském kraji vzrostl počet hostů o 12,4 %, což byla mezi kraji třetí nejvyšší hodnota.

Počty zahraničních hostů meziročně vzrostly, přesto jsou stále nízké, dosahují asi poloviny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019. Nejvíce zahraničních hostů (27,4 %) přijelo ve 3. čtvrtletí 2021 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 10 168, což bylo o 65,8 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 8 319 návštěvníků z Polska (meziroční pokles o 30,5 %). Třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (4 762 hostů), jejichž počet vzrostl o 20,5 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl ve 3. čtvrtletí 2021 téměř 1,08 mil. a byl o 14,0 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním nárůstu celkového počtu přenocování se podíleli jak hosté z tuzemska (12,3 %), tak i zahraniční klienti (35,5 %). V porovnání s letním obdobím v předpandemickém roce 2019 byl letos počet přenocování rezidentů o 15 % vyšší, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji o 45 % méně nocí než před dvěma roky.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl také ve všech krajích. Podobně jako v případě počtu hostů byla největší poptávka po ubytování v Praze, kde se meziročně zvýšil počet přenocování o 46,2 %, v případě zahraničních návštěvníků o 47,2 %. Meziroční nárůsty zájmu o přenocování v Moravskoslezském kraji byly po Praze druhé nejvyšší.

Průměrný počet přenocování (3,1 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 6. místo pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 3,7 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji nižší (3,1 noci) než v případě zahraničních hostů (2,5 noci).

Také lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala lepší výsledky než před rokem. V lázních se ve 3. čtvrtletí 2021 ubytovalo celkem 7 364 hostů, tj. o 10,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil a to o 11,9 %. Domácí klientela jasně převyšovala tu zahraniční, 96,4 % ubytovaných lázeňských hostů byli Češi. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních činila 16,7 noci.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2021 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz