Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku se potvrdil očekávaný nárůst návštěvnosti, jež byla v předchozích obdobích utlumena opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji se meziročně zvýšil o 59,4 % a počet přenocování vzrostl o 58,2 %.

Ve 2. čtvrtletí 2021 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 103 946 hostů, z nichž pouze 11,6 % (12 040 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 38 745 osob (o 59,4 %) vyšší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 51,0 %, zahraničních se ubytovalo o 178,3 % více.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení vzrostla plošně ve všech krajích. Nejvíce navštěvovanějším regionem z hlediska počtu hostů byla Praha (252 tis.). Meziroční nárůst počtu hostů v Praze činil 90,0 %, v případě zahraniční klientely se jednalo dokonce o 97,2 %. V ostatních krajích se pohyboval meziroční nárůst počtu hostů v rozmezí od 24 % do 72 %. V moravskoslezském kraji vzrostl počet hostů o 59,4 %, v případě zahraničních hostů o 178,3 %, což byla druhá nejvyšší hodnota po kraji Pardubickém (190,6 %).

Počty zahraničních hostů meziročně vzrostly, přesto jsou stále nízké, dosahují asi pětiny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019. Nejvíce zahraničních hostů (36,9 %) přijelo ve 2. čtvrtletí 2021 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 4 441, což bylo o 159,4 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 1 642 návštěvníků z Polska (meziroční nárůst o 164,0 %). Třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (1 140 hostů), jejichž počet vzrostl o 284,6 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl ve 2. čtvrtletí 2021 téměř 307 tis. a byl o 58,2 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním vzrůstu celkového počtu přenocování se podíleli jak hosté z tuzemska (46,5 %), tak i zahraniční klienti (280,9 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl také ve všech krajích. Podobně jako v případě počtu hostů byla největší poptávka po ubytování v Hl. městě Praze, kde se meziročně zvýšil počet přenocování o 119,6 %. V případě přenocování zahraničních návštěvníků došlo k nejvyššímu navýšení v Moravskoslezském kraji o 280,9 %, který byl těsně následován Pardubickým krajem (280,6 %) a Vysočinou (280,3 %).

Průměrný počet přenocování (3,0 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 5. místo pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zde zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 4,1 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji poněkud nižší (2,9 noci) než v případě zahraničních hostů (3,1 noci).

Také lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala lepší výsledky než před rokem. V lázních se ve 2. čtvrtletí 2021 ubytovalo celkem 4 659 hostů, tj. o 31,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil a to o 25,0 %. Domácí klientela jasně převyšovala tu zahraniční, 98,3 % ubytovaných lázeňských hostů byli Češi. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních činila 17,5 noci.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz